kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Aktualności
CV

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Facebook
Google Scholar
Researchgate
OPI

Katedra
Moja Katedra
Specjalności Katedry
Studia podyplomowe

Kontakt • (2003-2005) członek Koła Naukowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego "Profit" przy Uniwersytecie Szczecińskim

 • Publikacje
  Zainteresowania naukowe
  Wszystkie publikacje
  Monografie
  Redakacje naukowe
  Artykuły w periodykach o zasięgu międzynarodowym
  Artykuły w periodykach z listy B
  Rozdziały w monografiach
  Prace najczęściej cytowane
  Prace najczęściej przeglądane
  Inne osiągnięcia
  Konferencje
  Granty
  Dydaktyka
  Projekty badawcze
  Projekty popularyzatorskie
  Nagrody naukowe
  Pozostałe

  Dorobek w liczbach
  Statystyki dorobku
  Liczba publikacji i cytowań w poszczególnych latach
  Liczba publikacji w czasopismach z listy A i B MNiSW
  Liczba cytowań w czasopismach z listy A i B MNiSW
  Bazy
  Baza materiałów
  Baza ocen
  Dla seminarzystów

  Profile
  Facebook
  Google Scholar
  Researchgate
  OPI


  dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Zarządzania i Marketingu, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin, gab. 0228, tel. (91) 444-20-80, e-mail: marek@kunasz.eu

  Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl