kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Google Scholar
Researchgate
ORCID
OPI

Katedra
Historia Katedry
Moduły na Zarządzaniu
Konferencje aktualne

Kontakt


Przykładowe tematy prac

 • Analiza elastycznoci czasu pracy na przykładzie przedsiębiorstwa X.
 • Elastyczne formy zatrudnienia na przykładzie przedsiębiorstwa X.
 • Inwestycje w kapitał ludzki na przykładzie przedsiębiorstwa X.
 • Kierowanie karierą pracowników jako instrument stabilizacji zatrudnienia.
 • Konflikty w pracy i metody ich likwidowania na przykładzie przedsiębiorstwa X.
 • Lean management jako współczesna metoda zarządzania przedsiębiorstwem.
 • Ocena doboru personelu na przykładzie przedsiębiorstwa X.
 • Ocena pracy zespołowej na przykładzie przedsiębiorstwa X.
 • Ocena procesu tworzenia zespołu pracowniczego firmy na przykładzie przedsiębiorstwa X.
 • Ocena wpływu stylu kierowania na funkcjonowanie zespołu pracowniczego na przykładzie przedsiębiorstwa X.
 • Odpowiedzialnoć społeczna w wybranych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa X.
 • Outsourcing funkcji personalnej na przykładzie przedsiębiorstwa X.
 • Patologie w zarządzaniu na przykładzie przedsiębiorstwa X.
 • Planowanie zasobów ludzkich organizacji na przykładzie przedsiębiorstwa X.
 • Polityka personalna w małej firmie na przykładzie firmy X.
 • Polityka personalna w przedsiębiorstwie na przykładzie przedsiębiorstwa X.
 • Rekrutacja i selekcja pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa X.
 • Rola bodźców niematerialnych w procesie pracy na przykładzie przedsiębiorstwa X.
 • Rola i znaczenie kierowników w organizacji na przykładzie przedsiębiorstwa X.
 • Rola i znaczenie przywództwa ma przykładzie przedsiębiorstwa X.
 • Rola kierownika w zarządzaniu pracownikami generacji X,Y,Z na przykładzie firmy.
 • Rynek mediów w Polsce/w województwie ...
 • Równowaga między pracą zawodową a życiem pozazawodowym.
 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa X.
 • System motywacji pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa X.
 • System oceniania pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa X.
 • System szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników na przykładzie firmy X.
 • System zarządzania jakocią w oparciu o normę ISO 9001 na przykładzie przedsiębiorstwa X.
 • Wartociowanie pracy na przykładzie przedsiębiorstwa X.
 • Wpływ absencji pracowników na funkcjonowanie przedsiębiorstwa na przykładzie firmy X.
 • Wpływ kultury organizacji na zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa X.
 • Wpływ systemu komunikowania na efektywnoć procesu zarządzania na przykładzie przedsiębiorstwa X.
 • Wpływ zmian na rynku pracy na zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji.
 • Wykorzystanie kapitału ludzkiego w organizacji na przykładzie przedsiębiorstwa X.
 • Zarządzanie jakocią w organizacji na przykładzie przedsiębiorstwa X.
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w oparciu o kompetencje na przykładzie przedsiębiorstwa X.
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Zarządzanie podmiotem medialnym na przykładzie przedsiębiorstwa X.
 • Zarządzanie procesami w organizacji na przykładzie przedsiębiorstwa X.
 • Zarządzanie talentami w organizacji na przykładzie przedsiębiorstwa X.
 • Zarządzanie wiedzą w organizacjach na przykładzie przedsiębiorstwa X.
 • Zarządzanie wiekiem na przykładzie przedsiębiorstwa X.

Publikacje
Zainteresowania naukowe
Wszystkie publikacje
Monografie
Redakacje naukowe
Artykuły naukowe
Rozdziały w monografiach
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Inne osiągnięcia
Konferencje
Granty realizowane
Dydaktyka
Projekty badawcze
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Pozostałe

Dorobek w liczbach
Statystyki dorobku
Liczba publikacji i cytowań w danym roku
Liczba publikacji w czasopismach naukowych
Liczba cytowań w czasopismach naukowych
Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Facebook
Google Scholar
Researchgate
OPI


dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-20-80, e-mail: marek@kunasz.eu

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl