kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Ekonomii, Finansów
i Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Facebook
Google Scholar
Researchgate
OPI

Katedra
Historia Katedry
Moduły na Zarządzaniu
Konferencje aktualne

Kontakt


Ogólna tematyka seminarium

 • zarządzanie kapitałem ludzkim
  • pomiar efektywnoci działań personalnych,
  • zarządzanie kapitałem intelektualnym,
  • zarządzanie wiedzą,
  • zdrowie w teorii kapitału ludzkiego,
  • zarządzanie różnorodnocią,
  • demograficzne uwarunkowania kapitału ludzkiego,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
  • strategie personalne,
  • rozwój kadr,
  • motywowanie i wynagradzanie kadr,
  • modele kompetencyjne,
 • zasoby organizacji i rynki czynników wytwórczych
  • zasoby niematerialne,
  • rynek pracy,
  • rynki kapitałowe,
 • samozatrudnienie i przedsiębiorczoć,
 • małe i rednie przedsiębiorstwa,
 • zarządzanie procesami w organizacji,
 • zarządzanie jakocią w organizacji,
 • makro- i mikroekonomia,
 • społeczna odpowiedzialnoć biznesu,
 • rynek mediów i zarządzanie mediami.

Publikacje
Zainteresowania naukowe
Wszystkie publikacje
Monografie
Redakacje naukowe
Artykuły naukowe
Rozdziały w monografiach
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Inne osiągnięcia
Konferencje
Granty realizowane
Dydaktyka
Projekty badawcze
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Pozostałe

Dorobek w liczbach
Statystyki dorobku
Liczba publikacji i cytowań w danym roku
Liczba publikacji w czasopismach naukowych
Liczba cytowań w czasopismach naukowych
Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Facebook
Google Scholar
Researchgate
OPI


dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Zarządzania i Marketingu, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin, gab. 0228, tel. (91) 444-20-80, e-mail: marek@kunasz.eu

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl