kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Google Scholar
Researchgate
ORCID
OPI

Katedra
Historia Katedry
Moduły na Zarządzaniu
Konferencje aktualne

Kontakt


Ogólna tematyka seminarium

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji
 • Rekrutacja i selekcja kadr
 • Rozwój kadr
 • Motywowanie i wynagradzanie kadr
 • Ocenianie kadr
 • Zarządzanie kompetencjami / modele kompetencyjne
 • Pomiar efektywności działań personalnych
 • Zarządzanie kapitałem intelektualnym i zasobami niematerialnymi
 • Zarządzanie wiedzą
 • Zarządzanie różnorodnością
 • Stosunki pracy (komunikacja, konflikty, partycypacja),
 • Work-life balance
 • Wpływ otoczenia przedsiębiorstwa na zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
 • Kultura organizacyjna
 • Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania organizacją
 • Problemy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
 • Przedsiębiorczość i samozatrudnienie
 • Rynek mediów i zarządzanie mediami
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Strategiczne zarządzanie organizacją i personelem
 • Zarządzanie jakością w organizacji
 • Zarządzanie procesami
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem

Publikacje
Zainteresowania naukowe
Wszystkie publikacje
Monografie
Redakacje naukowe
Artykuły naukowe
Rozdziały w monografiach
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Inne osiągnięcia
Konferencje
Granty realizowane
Dydaktyka
Projekty badawcze
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Pozostałe

Dorobek w liczbach
Statystyki dorobku
Liczba publikacji i cytowań w danym roku
Liczba publikacji w czasopismach naukowych
Liczba cytowań w czasopismach naukowych
Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Facebook
Google Scholar
Researchgate
OPI


dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-20-80, e-mail: marek@kunasz.eu

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl