kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Formatowanie - inne

Przykładowe tematy | Harmonogram prac | Ważne! | Lista kontrolna | Metodyka | Przypisy | Formatowanie - inne | Słowa kluczowe | Procedura dyplomowania | Pytania na egzamin | Pliki |

Kluczowe parametry

praca licencjacka magisterska
objętość stron 60-80 80-100
literatura nie mniej niż 20 pozycji 30 pozycji
liczba rozdziałów 3 4


Formatowanie czcionki i ustawienia strony
 • krój czcionki: Times New Roman,
 • wielkość czcionki:
  • tytuł dużej cząstki pracy (rozdział, wstęp, zakończenie, literatura) - 16 pt.,
  • tytuł punktu - 14 pt.,
  • reszta (ogólnie tekst, inne przypadki) - 12 pt.,
  • przypis - 10 pt.,
 • odstęp: 1,5 wiersza,
 • akapit wyjustowany,
 • format A4, marginesy: górny 2,5 cm, dolny 2,5 cm, lewy 3,5 cm, prawy 1,5 cm.
Inne elementy formatowania
 • wyliczanie należy rozpoczynać od kropek.
 • kolejne (wszystkie) akapity należy rozpoczynać wcięciem (utworzonym w wyniku wciśnięcia klawisza Tab - 1 cm wcięcia).
 • numery stron powinny znaleźć się w dolnej części strony i zostać wyśrodkowane (brak numeracji na stronie tytułowej!).
 • odstępy przed oraz po akapicie powinny być ustawione na 0 pt. - nie należy oddzielać poszczególnych akapitów wolnym wierszem.
Wykazy bibliograficzne
 • wykazy tworzy się oddzielnie dla literatury oraz pozostałych źródeł i umieszcza na końcu pracy.
 • w wykazach mogą zostać ujęte jedynie pozycje zacytowane w tekście pracy.
 • do pracy powinno dobierać się literaturę aktualną, opisującą najnowszy stan wiedzy z danej dziedziny.
 • pozycje w wykazie opisuje się według formatu opisu bibliograficznego przy czym opis ów rozpoczyna się od nazwiska i pierwszej litery Autora/ów, opisy należy w spisie posortować alfabetycznie.
Obiekty (tabele, rysunki, schematy, wykresy)
 • konieczne jest wprowadzenie obiektu wzmianką w tekście z podaniem numeru, np. Kryteria klasyfikacji kosztów zawiera tabela 1.4.,
 • numeracja tabel w każdym rozdziale oddzielna (przykład: tabela 1.4 - czwarta tabela z pierwszego rozdziału),
 • nad obiektem powinien znaleźć się tytuł, pod - źródło,
 • dla każdej z kategorii wykorzystywanych w pracy obiektów powinien zostać stworzony ich spis umieszczony na końcu pracy,
 • możliwy opis źródła (opracowanie własne, opracowanie własne na podstawie ..., określona pozycja literaturowa).
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl