kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Formatowanie przypisów
Pytania na egzamin
Raport JSA

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt


Hasła do prac

opracowano na podstawie Zarządzenia nr 6/2019 Dziekana WEFiZ US z dnia 29.10.2019 roku ws. zatwierdzenia haseł identyfikacyjnych prac dyplomowych:

LINK DO ZARZĄDZENIA

Hasła identyfikacyjne dla prac na kierunku "Zarządzanie":
 • Analiza otoczenia
 • Badania marketingowe
 • Business plan
 • Efektywność kapitału ludzkiego
 • E-marketing
 • Etyka biznesu
 • Etyka zarządzania
 • Gospodarowanie kapitałem ludzkim
 • Handel
 • Innowacje
 • Kapitał intelektualny
 • Kapitał społeczny organizacji
 • Komunikacja marketingowa
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikowanie w organizacji
 • Koncepcje zarządzania
 • Konsumpcja
 • Kultura organizacyjna
 • Marketing
 • Metody doskonalenia jakości
 • Metody zarządzania
 • Motywowanie pracowników
 • Ocenianie pracowników
 • Plan marketingowy
 • Promocja
 • Pozyskiwanie pracowników
 • Przedsiębiorczość
 • Przywództwo
 • Reklama
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw
 • Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
 • Szkolenia pracowników
 • Teorie organizacji
 • TQM (Kompleksowe zarządzanie jakością)
 • Transfer technologii
 • Zachowania konsumentów
 • Zachowania organizacyjne
 • Zarządzanie innowacjami
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie kapitałem trwałym
 • Zarządzanie marką
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie międzyorganizacyjne
 • Zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie relacjami z klientem
 • Zarządzanie różnorodnością
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie środowiskowe
 • Zarządzanie technologią
 • Zarządzanie wiekiem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie zmianą

Publikacje
Zainteresowania naukowe
Wszystkie publikacje
Monografie
Redakacje naukowe
Artykuły naukowe
Rozdziały w monografiach
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Inne osiągnięcia
Konferencje
Granty realizowane
Dydaktyka
Projekty badawcze
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Pozostałe

Dorobek w liczbach
Statystyki dorobku
Liczba publikacji i cytowań w danym roku
Liczba publikacji w czasopismach naukowych
Liczba cytowań w czasopismach naukowych
Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Facebook
Google Scholar
Researchgate
OPI


dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl