kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Słowa kluczowe

Przykładowe tematy | Harmonogram prac | Ważne! | Lista kontrolna | Metodyka | Przypisy | Formatowanie - inne | Słowa kluczowe | Procedura dyplomowania | Pytania na egzamin | Pliki |

opracowano na podstawie Zarządzenia nr 6/2019 Dziekana WEFiZ US z dnia 29.10.2019 roku ws. zatwierdzenia haseł identyfikacyjnych prac dyplomowych:

LINK DO ZARZĄDZENIA

Hasła identyfikacyjne dla prac na kierunku "Zarządzanie":
 • Analiza otoczenia
 • Badania marketingowe
 • Business plan
 • Efektywność kapitału ludzkiego
 • E-marketing
 • Etyka biznesu
 • Etyka zarządzania
 • Gospodarowanie kapitałem ludzkim
 • Handel
 • Innowacje
 • Kapitał intelektualny
 • Kapitał społeczny organizacji
 • Komunikacja marketingowa
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikowanie w organizacji
 • Koncepcje zarządzania
 • Konsumpcja
 • Kultura organizacyjna
 • Marketing
 • Metody doskonalenia jakości
 • Metody zarządzania
 • Motywowanie pracowników
 • Ocenianie pracowników
 • Plan marketingowy
 • Promocja
 • Pozyskiwanie pracowników
 • Przedsiębiorczość
 • Przywództwo
 • Reklama
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw
 • Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
 • Szkolenia pracowników
 • Teorie organizacji
 • TQM (Kompleksowe zarządzanie jakością)
 • Transfer technologii
 • Zachowania konsumentów
 • Zachowania organizacyjne
 • Zarządzanie innowacjami
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie kapitałem trwałym
 • Zarządzanie marką
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie międzyorganizacyjne
 • Zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie relacjami z klientem
 • Zarządzanie różnorodnością
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie środowiskowe
 • Zarządzanie technologią
 • Zarządzanie wiekiem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie zmianą
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl