kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Przykładowe tematy prac

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Rekrutacja i selekcja pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • System motywacji pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • System oceniania pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • System szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników na przykładzie firmy X

 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Planowanie zasobów ludzkich organizacji na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Wartościowanie pracy w organizacji na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Zarządzanie karierą pracowników w organizacji na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Elastyczne formy czasu pracy na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Elastyczne formy zatrudnienia na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Zarządzanie konfliktem w miejscu pracy na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Społeczna odpowiedzialność organizacji w wybranych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Patologie w zarządzaniu personelem na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Zarządzanie pracą zespołową w organizacji na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Kształtowanie równowagi między pracą zawodową a życiem pozazawodowym na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Zarządzanie talentami w organizacji na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Zarządzanie wiedzą w organizacji na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Zarządzanie różnorodnością w organizacji na przykładzie przedsiębiorstwa X

 • Lean management jako współczesna metoda zarządzania organizacją na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Zarządzanie jakością w organizacji na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Zarządzanie procesami w organizacji na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • System zarządzania jakością w oparciu o normę ISO 9001 na przykładzie przedsiębiorstwa X
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl