kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Metodyka

Przykładowe tematy | Harmonogram prac | Ważne! | Lista kontrolna | Metodyka | Przypisy | Formatowanie - inne | Słowa kluczowe | Procedura dyplomowania | Pytania na egzamin | Pliki |

W punkcie metodycznym przedstawić informacje z poniższego zakresu tematycznego:
 • założenia badawcze,
 • badana zbiorowość (z określeniem konkretnych grup pracowniczych),
 • liczebność badanej zbiorowości,
 • dlaczego wybrano taką grupę tworzącą zbiorowość (fakultatywnie),
 • nazwa podmiotu badawczego,
 • zatrudnienie w podmiocie badawczym (jeżeli różne od liczebności zbiorowości),
 • jednostka badawcza,
 • sposób doboru jednostek do próby (reprezentatywny/niereprezentatywny),
 • ile ankiet rozdysponowano,
 • ile ankiet otrzymano,
 • stopa zwrotu,
 • ile było pytań w ankiecie łącznie,
 • ile było pytań w metryczce,
 • ile było pytań właściwych,
 • zmienne w metryczce,
 • grupy rodzajowe zagadnień w ankiecie,
 • rodzaje pytań w ankiecie (otwarte/zamknięte),
 • zakres czasowy badań,
 • zakres przestrzenny badań,
 • aplikacja, w której utworzono ankietę (w tym adres strony www),
 • sposób dystrybucji ankiety, jak została zorganizowana ta procedura badawcza,
 • sposób opracowania wyników badań,
 • informacja, że ankieta znajduje się w załączniku,
 • problemy, które pojawiły się podczas realizacji procedury badawczej.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl