kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Lista kontrolna

Przykładowe tematy | Harmonogram prac | Ważne! | Lista kontrolna | Metodyka | Przypisy | Formatowanie - inne | Słowa kluczowe | Procedura dyplomowania | Pytania na egzamin | Pliki |

 • Czy do pracy zostały włączona strona tytułowa?
 • Czy słowa kluczowe (optymalnie 2) są zgodne z Zarządzeniem Dziekana?
 • Czy do pracy zostały włączone wymagane oświadczenia?
 • Czy przygotowano spis treści odzwierciedlający całościową strukturę pracy?
 • Czy struktura tytułów części pracy jest formatowana adekwatną czcionką?
 • Czy zostały wyłączone dodatkowe odstępy między akapitami?
 • Czy do pracy wstawiono numerację stron?
 • Czy każdy rozdział (oraz inne elementy struktury: spis treści, wstęp, zakończenie, spisy końcowe) rozpoczynają się od nowej strony?
 • Czy po tytułach rozdziałów, punktów, tabel, schematów nie są stawiane kropki?
 • Czy odstęp pomiędzy wierszami w tekście pracy wynosi 1,5 wiersza?
 • Czy w pracy znajdują się przypisy?
 • Czy przypisy są sformatowane zgodnie z wymogami (w wersji początkowej bez uwzględniania formuł poz.cyt. i tamże), czy kończą się kropką?
 • Czy poszczególne obiekty (tabele, rysunki, wykresy) mają określone źródła?
 • Czy numeracja obiektów (tabel, rysunków, wykresów) jest zgodna z wymaganiami (np. Tabela 1.1, Rysunek 2.3)?
 • Czy poszczególne obiekty (tabele, rysunki, wykresy) są wprowadzone w tekście w poprzedzającym je akapcie z podaniem ich numerów?
 • Czy w pracy znajdują się wykazy: literatura oraz pozostałe źródła?
 • Czy wszystkie pozycje znajdujące się w literaturze oraz w pozostałych źródłach zostały zacytowane?
 • Czy elementy wykazu literatury i pozostałych źródeł zostały posortowane alfabetycznie według nazwisk Autorów?
 • Czy elementy wykazu literatury i pozostałych źródeł są sformatowane zgodnie z wymogami (podobnie jak przypisy, przy czym pierwszym elementem opisu jest nazwisko Autora pozycji)?
 • Czy elementy wykazu literatury i pozostałych źródeł są ponumerowane?
 • Czy przygotowano adekwatne spisy obiektów (tabel, rysunków, wykresów)?
 • Czy w strukturze pracy przewidziano załącznik (kwestionariusz ankiety)?
 • Czy w strukturze pracy jest przewidziany punkt metodyczny?
 • Czy w pracy dołączono załącznik z pełną ankietą (a nie linkiem do ankiety)?
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl