kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Formatowanie przypisów
Pytania na egzamin
Raport JSA

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt


Ogólna tematyka seminarium

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji
 • Rekrutacja i selekcja kadr
 • Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr
 • Motywowanie i wynagradzanie kadr
 • Ocenianie kadr
 • Planowanie zasobów ludzkich
 • Wartościowanie pracy
 • Zarządzanie karierą pracowników
 • Elastyczne formy czasu pracy i zatrudnienia
 • Patologie w zarządzaniu personelem
 • Work-life balance
 • Zarządzanie kompetencjami / modele kompetencyjne
 • Zarządzanie różnorodnością
 • Zarządzanie talentami
 • Strategiczne zarządzanie personelem
 • Pomiar efektywności działań personalnych
 • Przedsiębiorczość i samozatrudnienie
 • Rynek mediów i zarządzanie mediami
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Zarządzanie jakością w organizacji
 • Zarządzanie procesami w organizacji

Publikacje
Zainteresowania naukowe
Wszystkie publikacje
Monografie
Redakacje naukowe
Artykuły naukowe
Rozdziały w monografiach
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Inne osiągnięcia
Konferencje
Granty realizowane
Dydaktyka
Projekty badawcze
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Pozostałe

Dorobek w liczbach
Statystyki dorobku
Liczba publikacji i cytowań w danym roku
Liczba publikacji w czasopismach naukowych
Liczba cytowań w czasopismach naukowych
Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Facebook
Google Scholar
Researchgate
OPI


dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl