kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Ogólna tematyka seminarium

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji
 • Rekrutacja i selekcja kadr
 • Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr
 • Motywowanie i wynagradzanie kadr
 • Ocenianie kadr
 • Planowanie zasobów ludzkich
 • Wartościowanie pracy
 • Zarządzanie karierą pracowników
 • Elastyczne formy czasu pracy i zatrudnienia
 • Patologie w zarządzaniu personelem
 • Work-life balance
 • Zarządzanie kompetencjami / modele kompetencyjne
 • Zarządzanie różnorodnością
 • Zarządzanie talentami
 • Strategiczne zarządzanie personelem
 • Pomiar efektywności działań personalnych
 • Przedsiębiorczość i samozatrudnienie
 • Rynek mediów i zarządzanie mediami
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Zarządzanie jakością w organizacji
 • Zarządzanie procesami w organizacji
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl