kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
CV

I. DANE OSOBOWE

Imię i nazwisko: Marek Kunasz
Miejsce urodzenia: Szczecin
Miejsce zamieszkania: Szczecin
Miejsce pracy: Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, pracownik naukowo-dydaktyczny
Kontakt e-mail: marek@kunasz.eu
Strona www: http://kunasz.eu/

II. WYKSZTAŁCENIE
 • (2014) doktor habilitowany nauk ekonomicznych
  Tytuł rozprawy habilitacyjnej: "Determinanty przedsiębiorczoci w gospodarakach unijnych"
 • (2005) doktor nauk ekonomicznych
  Tytuł rozprawy doktorskiej: "Inwestycje przedsiębiorstw w rozwój kapitału ludzkiego"
  Promotor: prof.zw.dr hab. Danuta Kopycińska
 • (2001 - 1998) Studia doktoranckie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego
 • (1997 - 1992) Studia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Szczecińskiego
  Kierunek: Zarządzanie i Marketing, Specjalnoć: Zarządzanie Przedsiębiorstwem.
  Tytuł pracy magisterskiej: "Analiza systemu motywacyjnego przedsiębiorstwa na przykładzie Polskiego Radia Szczecin S.A."
  Promotor: prof. dr hab. Stanisław Marek
 • (1992 - 1988) V Liceum Ogólnokształcące, profil matematyczno - fizyczny.
III. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
 • (- 2015) Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Nauk Ekonomicznych na Mickiewicza 66
  funkcja: wiceprezes Zarządu
 • (2016 - 2011) Polskie Radio Szczecin S.A. - członek Rady Nadzorczej
 • (- 2008) Centrum Badań Socjologicznych w Tarnopolu, Ukraina - członek Rady Doradców
 • (- 2007) Instytut Wiedzy i Innowacji w Warszawie - członek Rady Ekspertów
 • (2001- 1999) Kancelaria Audytorska Maria Frankel
  zakres obowiązków: opracowywanie raportów z badań sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta
 • (- 1996) Uniwersytet Szczeciński

  • jednostki organizacyjne: Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw (1996-1997), Katedra Mikroekonomii (1998-2013), Katedra Organizacji i Zarządzania (2013), Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim (od 2013),
  • stanowiska: asystent stażysta (1996-1997), asystent (1998-2005), adiunkt (2005-2018), profesor US (od 2018),
  • funkcje: p.o. zastępcy Dyrektora Instytutu Zarządzania ds. Nauki (od 2019), kierownik Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim (od 2019).

 • (1997 - 1990) Polskie Radio Szczecin S. A.
  współpracownik Redakcji Muzycznej, Niedzielnej i Południowej
IV. UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE
 • Obsługa komputera: Microsoft Windows, Office (Word, Excel, PowerPoint, Access), Adobe Page Maker,
 • Umiejętnoć programowania w języku HTML i PHP,
 • Dowiadczenie w składzie publikacji książkowych oraz elektronicznych.
V. ZAINTERESOWANIA
 • Ekonomia i Zarządzanie - Kapitał ludzki i intelektualny, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Rynki kapitałowe,
 • Informatyka - Internet, Audio, Grafika, Języki programowania HTML i PHP,
 • Media.
VI. SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA
 • Prowadzenie własnych audycji na antenie Polskiego Radia Szczecin.
 • Przygotowanie koncepcji i opieka merytoryczna nad konkursem "Młody Inwestor".
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl