kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Google Scholar
Researchgate
ORCID
OPI

Katedra
Historia Katedry
Moduły na Zarządzaniu
Konferencje aktualne

Kontakt


CV

I. DANE OSOBOWE

Imię i nazwisko: Marek Kunasz
Miejsce urodzenia: Szczecin
Miejsce zamieszkania: Szczecin
Miejsce pracy: Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, pracownik naukowo-dydaktyczny
Kontakt e-mail: marek@kunasz.eu
Strona www: http://kunasz.eu/

II. WYKSZTAŁCENIE
 • (2014) doktor habilitowany nauk ekonomicznych
  Tytuł rozprawy habilitacyjnej: "Determinanty przedsiębiorczoci w gospodarakach unijnych"
 • (2005) doktor nauk ekonomicznych
  Tytuł rozprawy doktorskiej: "Inwestycje przedsiębiorstw w rozwój kapitału ludzkiego"
  Promotor: prof.zw.dr hab. Danuta Kopycińska
 • (2001 - 1998) Studia doktoranckie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego
 • (1997 - 1992) Studia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Szczecińskiego
  Kierunek: Zarządzanie i Marketing, Specjalnoć: Zarządzanie Przedsiębiorstwem.
  Tytuł pracy magisterskiej: "Analiza systemu motywacyjnego przedsiębiorstwa na przykładzie Polskiego Radia Szczecin S.A."
  Promotor: prof. dr hab. Stanisław Marek
 • (1992 - 1988) V Liceum Ogólnokształcące, profil matematyczno - fizyczny.
III. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
 • (- 2015) Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Nauk Ekonomicznych na Mickiewicza 66
  funkcja: wiceprezes Zarządu
 • (2016 - 2011) Polskie Radio Szczecin S.A. - członek Rady Nadzorczej
 • (- 2008) Centrum Badań Socjologicznych w Tarnopolu, Ukraina - członek Rady Doradców
 • (- 2007) Instytut Wiedzy i Innowacji w Warszawie - członek Rady Ekspertów
 • (2001- 1999) Kancelaria Audytorska Maria Frankel
  zakres obowiązków: opracowywanie raportów z badań sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta
 • (- 1996) Uniwersytet Szczeciński

  • jednostki organizacyjne: Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw (1996-1997), Katedra Mikroekonomii (1998-2013), Katedra Organizacji i Zarządzania (2013), Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim (od 2013),
  • stanowiska: asystent stażysta (1996-1997), asystent (1998-2005), adiunkt (2005-2018), profesor US (od 2018),
  • funkcje: p.o. zastępcy Dyrektora Instytutu Zarządzania ds. Nauki (od 2019), kierownik Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim (od 2019).

 • (1997 - 1990) Polskie Radio Szczecin S. A.
  współpracownik Redakcji Muzycznej, Niedzielnej i Południowej
IV. UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE
 • Obsługa komputera: Microsoft Windows, Office (Word, Excel, PowerPoint, Access), Adobe Page Maker,
 • Umiejętnoć programowania w języku HTML i PHP,
 • Dowiadczenie w składzie publikacji książkowych oraz elektronicznych.
V. ZAINTERESOWANIA
 • Ekonomia i Zarządzanie - Kapitał ludzki i intelektualny, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Rynki kapitałowe,
 • Informatyka - Internet, Audio, Grafika, Języki programowania HTML i PHP,
 • Media.
VI. SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA
 • Prowadzenie własnych audycji na antenie Polskiego Radia Szczecin.
 • Przygotowanie koncepcji i opieka merytoryczna nad konkursem "Młody Inwestor".

Publikacje
Zainteresowania naukowe
Wszystkie publikacje
Monografie
Redakacje naukowe
Artykuły naukowe
Rozdziały w monografiach
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Inne osiągnięcia
Konferencje
Granty realizowane
Dydaktyka
Projekty badawcze
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Pozostałe

Dorobek w liczbach
Statystyki dorobku
Liczba publikacji i cytowań w danym roku
Liczba publikacji w czasopismach naukowych
Liczba cytowań w czasopismach naukowych
Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Facebook
Google Scholar
Researchgate
OPI


dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-20-80, e-mail: marek@kunasz.eu

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl